Oblasti činnosti

 • návrh nosných konstrukcí:
  betonových a zděných
  ocelových a dřevěných
  základových a geotechnických
  spřažených a kombinovaných konstrukcí
  na účinky požáru
 • novostavby a rekonstrukce
 • monolitické a prefabrikované konstrukce
 • předpínané konstrukce
 • spřažené a kompozitní konstrukce
 • dočasné konstrukce a konstrukce zajištění stavebních jam
 • zesilování nosných konstrukcí
 • zakládání staveb a jejich podchytávání
 • speciální dynamické výpočty
 • odborné statické posudky
 • regenerace panelových domů
 • inženýrská činnost
 • projekty rodinných domů a drobných staveb